Khảo sát tác động ảnh hưởng từ COVID 19 đến hoạt động TCVM tại Việt Nam

Kính gửi Qúy thành viên và đối tác của VMFWG,

Dịch COVID-19 đang có tác động tàn phá đối với hoạt động của các nhà cung cấp tài chính vi mô và sinh kế của khách hàng ở nước ta. Đó là lý do tại sao chúng ta cần hợp tác tích cực vận động chính phủ, ngân hàng trung ương, các bên liên quan ngành tài chính và các nhà tài trợ để đảm bảo các chính sách, ngân sách và các biện pháp kích thích COVID-19 của họ bao gồm lĩnh vực tài chính vi mô.

Kinh nghiệm cho hợp tác cùng các tổ chức TCVM, chúng tôi tin rằng các bên có những đánh giá chi tiết về các tác động đối với hoạt động và khách hàng tại cơ sở, và do đó, VMFWG mong muốn cùng các tổ chức TCVM hỗ trợ thông tin để xác định nhu cầu của các nhà cung cấp tài chính vi mô và khách hàng, để cùng tìm ra biện pháp khắc phục cuộc khủng hoảng COVID-19.

Dưới đây là bảng câu hỏi khảo sát do VMFWG hợp tác cùng FDC chuẩn bị, để hỗ trợ chúng ta thực hiện công tác vận động môi trường chính sách.

Chúng tôi hiểu rằng các cán bộ nhân viên của tổ chức mình, hiện đang rất bận rộn và có khả năng bạn sẽ nhận được nhiều yêu cầu từ người khác để hoàn thành các cuộc khảo sát hoặc cung cấp thông tin khác. Do đó, chúng tôi đã cố gắng thiết kế nội dung khảo sát đơn giản, dễ dàng hoàn thành và nhanh nhất có thể. Tổ chức của bạn sẽ nhận được một bản tóm tắt các kết quả tổng thể cho thấy tình hình của thị trường TCVM tại Việt Nam. Chúng ta sẽ có thể xem xét các trường hợp cụ thể để vận động hành lang và các bên liên quan khác.

Sự tham gia của Qúy tổ chức sẽ giúp chứng minh nhu cầu của tổ chức mình và các thành viên khác với các bên liên quan bên như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á và các nhà tài trợ trong kế hoạch hỗ trợ lĩnh vực tài chính vi mô.

Hầu hết các câu hỏi cung cấp một loạt các câu trả lời để lựa chọn, và không phải câu hỏi kết thúc mở yêu cầu giải thích dài. Một số thông tin có thể nhạy cảm về mặt thương mại, tuy nhiên, tất cả các phản hồi sẽ hoàn toàn ẩn danh và kết quả sẽ được VMFWG/FDC bảo mật nghiêm ngặt và chỉ báo cáo chỉ phản ánh bức tranh của toàn hệ thống TCVM tại Việt Nam.

Chúng tôi mong nhận được phản hồi của Qúy tổ chức vào trước 1/5/2020, để có thể tổng hợp kịp thời và hợp tác với FCD trong công tác vận động sự hỗ trợ của các bên liên quan trong thời gian sớm nhất, giảm thiểu tác động ảnh hưởng đến lĩnh vực tài chính vi mô hiện nay.

Thông tin chi tiết và hướng dẫn được bao gồm trong mẫu khảo sát.

Quý tổ chức xin gửi lại kết quả khảo sát về hòm thư: taichinhvimo@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Qúy tổ chức.

Form khảo sát: VMFWG & FDC microfinance sector COVID-19 survey (1)