Khai giảng khóa đào tạo “Phát triển sản phẩm tín dụng vi mô” dành cho các tổ chức tài chính chi mô tại Việt Nam

Sáng ngày 19/03/2018 tại Nhà khách Quốc hội Đà Nẵng, khóa đào tạo “Phát triển sản phẩm tín dụng vi mô” cho các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam đã chính thức khai giảng ngày học đầu tiên với sự tham gia của các tổ chức tài chính vi mô trên khắp cả nước.

Nhằm đào tạo các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực phát triển sản phẩm đối với các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam, Nhóm Công tác tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) phối hợp với Tổ chức tài chính quốc tế IFC và Microsave tổ chức khóa đào tạo “Phát triển sản phẩm” từ ngày 19 – 21/03/2018 tại Đà Nẵng, tạo cơ hội cho phép các nhà lãnh đạo từ các tổ chức TCVM có được cái nhìn sâu hơn về quy trình phát triển sản phẩm và xác định chi phí. Khoá đào tạo nhằm cung cấp cho các nhà lãnh đạo kinh doanh và hoạt động trong ngành tài chính vi mô Việt Nam sự hiểu biết chi tiết về cách phát triển sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng, hiểu về các khía cạnh chủ chốt cần xem xét khi phát triển và giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mới. Khoá đào tạo cũng sẽ cho phép học viên có cơ hội được thực hành mô phỏng quy trình xác định chi phí cho sản phẩm tài chính vi mô. Các nội dung chính nắm được qua khoá học sẽ giúp các tổ chức TCVM tại Việt Nam có thể định hướng lại tập trung vào việc phát triển sản phẩm định hướng thị trường tốt hơn.

Trong ngày học đầu tiên, các học viên đã đươc giới thiệu một cách tổng quan về Quy trình phát triển sản  phẩm theo định hướng thị trường, với mục tiêu sau buổi học học viên sẽ:

 • Hiểu rõ về tất cả các khía cạnh của quy trình phát triển sản phẩm
 • Hiểu được việc chuẩn bị nội bộ để phát triển sản phẩm và thành lập nhóm phát triển sản phẩm nội bộ
 • Hiểu được tầm quan trọng của việc có được sự đồng thuận của tất cả các bên liên quan
 • Hiểu rõ mô hình/cách tiếp cận định hướng thị trường hoạt động như thế nào và có thể được áp dụng vào bối cảnh trong tổ chức/thị trường của họ như thế nào

Tham dự khóa tập huấn từ ngày mùng 19 – 21/03/2018 tại Cần Thơ có 21 lãnh đạo, nhân viên đến từ 09 tổ chức TCVM:

  1. Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre
  2. Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Trà Vinh
  3. Dariu Foundation
  4. Quỹ Phát triển An Phú
  5. Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang
  6. Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Bắc Kạn (3PAD Bắc Kạn)
  7. Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Quảng Bình
  8. Trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế và môi trường bền vững
  9. Viện Tài chính vi mô và phát triển cộng đồng.

Buổi học diễn ra với không khí trao đổi cởi mở giữa học viên và các chuyên gia tài chính đến từ Microsave. Đặc biệt, các học viên đã có những chia sẻ rất thực tiễn về các kinh nghiệm thiết kế sản phẩm cho vay đối với khách hàng có thu nhập thấp trong tổ chức của mình.

Các đại biểu đến từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre, Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển tỉnh Quảng Bình, Quỹ phát triển An Phú và Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển Trà Vinh

Một số hình ảnh tại lớp học: