Hội thảo trực tuyến về tín dụng kỹ thuật số của tổ chức SPTF

This post is also available in: English (English)

Trong thời gian gần đây, tín dụng kỹ thuật số đã nổi lên như một dịch vụ mới và đầy tiềm năng trong việc mang lại lợi nhuận cho các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, nếu không được quản lý cẩn thận, tín dụng kỹ thuật số cũng sẽ gây ra những rủi ro lớn. Bảy năm kể từ khi sản phẩm tín dụng kỹ thuật số đầu tiên ra mắt, thị trường ở Kenya đã phát triển theo cấp số nhân và có một môi trường đa dạng với hơn 50 đơn vị cung cấp. Sự mở rộng đáng kinh ngạc của tín dụng kỹ thuật số ở Kenya đóng vai trò thử nghiệm và đem lại các kinh nghiệm cho các nhà cung cấp và quản lý tín dụng kỹ thuật số trên toàn thế giới. SPTF và Smart Campaign ủy quyền cho MicroSave Consulting (MSC) nghiên cứu tính năng động của lĩnh vực tín dụng kỹ thuật số trên cả hai phía cung và cầu. Báo cáo nghiên cứu đã trình bày một cách toàn diện về tình trạng tín dụng kỹ thuật số hiện nay ở Kenya đánh giá các thách thức đang phát triển trong tín dụng kỹ thuật số và đưa ra các khuyến nghị cho việc phân phối sản phẩm có trách nhiệm và lấy khách hàng làm trung tâm.

SPTF cùng với Smart Campaign, MSC sẽ tổ chức một cuộc hội thảo trực tuyến về để chia sẻ các kết quả của nghiên cứu nói trên.

Hội thảo này sẽ giúp người tham gia hiểu được bối cảnh tín dụng kỹ thuật số ở Kenya, đánh giá tiến trình và thách thức đối với việc khuyến khích sử dụng tín dụng kỹ thuật số có trách nhiệm và toàn diện đồng thời đề xuất các bước để cung cấp tín dụng kỹ thuật số có trách nhiệm hơn ở các thị trường khác nhau.

SPTF tổ chức 4 phiên vào bốn ngày riêng biệt để phù hợp với thời gian và ngôn ngữ của người tham gia :

Ngày 25 tháng 9 – tiếng Anh – thời gian bắt đầu là 9h00 EDT (giờ VN: 20:00 ngày 25/9/2019)

Link truy cập: tại đây

Ngày 2 tháng 10 – tiếng Anh – thời gian bắt đầu là 4h00 EDT (giờ VN: 15:00 ngày 2/10/2019)

Link truy cập: tại đây

Ngày 9 tháng 10 – tiếng Pháp – thời gian bắt đầu là 9h00 EDT (giờ VN: 20:00 ngày 9/10/2019)

Link truy cập: tại đây

Ngày 16 tháng 10 – tiếng Tây Ban Nha – thời gian bắt đầu là 13h00 EDT (giờ VN: 24:00 ngày 16/10/2019)

Link truy cập: tại đây

Tổ chức The Social Performance Task Force (SPTF) là một tổ chức thành viên phi lợi nhuận với hơn 3.000 thành viên từ khắp nơi trên thế giới. Các thành viên của SPTF đến từ mọi nhóm cổ đông trong tài chính toàn diện. SPTF hợp tác với các bên liên quan này để phát triển và thúc đẩy các tiêu chuẩn và thực tiễn tốt cho quản lý hiệu quả xã hội (SPM), trong nỗ lực làm cho các dịch vụ tài chính an toàn hơn và có lợi hơn cho khách hàng.

Xem thêm thông tin về tổ chức tại địa chỉ: https://sptf.info/