Hội thảo Định hướng phát triển ngành tài chính vi mô và thảo luận về Dự thảo báo cáo quyết định 20/2017/QĐ – TTg

 

Chiều ngày 30/7/2019, Nhóm Công tác tài chính vi mô (VMFWG) đã tổ chức thành công buổi hội thảo Định hướng phát triển ngành tài chính vi mô và thảo luận về Dự thảo Báo cáo Quyết định 20/2017/QĐ – TTg. Hội nghị đã nhận được sự quan tâm và tham dự của hơn 20 đại biểu trong đó có 01 đại biểu đến từ Văn phòng Chính phủ và các đại biểu đến từ tổ chức thành viên Nhóm VMFWG. Các thành viên đã thảo luận về góp ý Dự thảo Báo cáo Quyết định 20 của Ngân hàng nhà nước soạn thảo với các nội dung về Quan điểm quản lý Chương trình, dự án TCVM (CTDA; về số lượng chương trình, dự án; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với CTDA TCVM;…

Một số hình ảnh trong buổi hội thảo: