Hội nghị thường niên Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam 2018

Buổi chiều ngày 11 tháng 12 năm 2018, tại phòng họp Thắng Lợi, Khách sạn Hòa Bình, 27 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Hội nghị thường niên Nhóm Công tác Tài chính vi mô 2018 diễn ra tốt đẹp với những nội dung về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, chia sẻ kế hoạch hoạt động năm 2019 và kế hoạch chiến lược kinh doanh Nhóm công tác TCVM Việt Nam giai đoạn 2019 – 2021, đồng thời phổ biến bộ Quy tắc ứng xử cho thành viên VMFWG.  Hội nghị đã nhận được sự quan tâm và tham gia từ hơn 30 đại biểu bao gồm 01 đại biểu đến từ Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam – đơn vị chủ quản của VMFWG, 01 đại biểu đến từ Bộ Kế hoạch đầu tư, 25 đại biểu đại diện các tổ chức thành viên, 03 thành viên thường trực Nhóm VMFWG. Hội nghị được tài trợ bởi tổ chức ADA.

Nhằm đánh giá kết quả Hội nghị, Nhóm Công tác tài chính vi mô Việt Nam đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến của các đại biểu tham gia thông qua phiếu đánh giá Hội nghị và đạt được kết quả như sau:

  • Công tác tổ chức chương trình Hội nghị VMFWG được đánh giá hài lòng hơn 90%
  • Địa điểm tổ chức được đại biểu đánh giá hài lòng 93,3%
  • Công tác hậu cần được đánh giá hài lòng 90%
  • Thời gian tổ chức được 100% đại biểu đánh giá phù hợp

Nhân dịp này, VMFWG giới thiệu 01 thành viên mới của Nhóm là Công ty phần mềm lõi – Canal Circle, thành viên với vai trò là tổ chức cung cấp kỹ thuật cho các tổ chức TCVM