Hội nghị mạng lưới toàn cầu tại Mỹ

Trong thời gian sắp tới, từ ngày 2-6 tháng 11 năm 2009 tại khách sạn Sheraton bang Virginia, Mỹ sẽ diễn ra Hội nghị mạng lưới toàn cầu. Hội nghị lần này sẽ là cơ hội cho những ý tưởng và chiến lược mới cho sự phát triển của các tổ chức tại mỗi quốc gia.
  Mạng lưới SEEP Network đã gửi thư mời đại diện của Nhóm công tác Tài chính vi mô Việt Nam tham dự hội nghị mạng lưới toàn cầu tại bang Virginia, Mỹ từ ngày 2-6 tháng 11/2009. Hội nghị năm nay sẽ bàn về chủ đề tăng cường liên kết – điều cốt yếu tạo nên sức mạnh cho mạng lưới. Chủ đề này sẽ bao gồm các đề tài nhỏ hơn như: Chiến lược vận động chính sách cho các Hiệp hội Tài chính vi mô trên thế giới, Kết nối sức mạnh là điều cốt yếu của mạng lưới và các Hiệp hội tài chính vi mô trước các cơ hội và thách thức trong việc xây dựng một ngành Tài chính vi mô vững mạnh tại mỗi quốc gia.