Hội nghị các Doanh nghiệp Xã hội

Kiểu sự kiện: Hội nghị

Thời gian: 05/03/2011 – 06/03/2011

Địa điểm: Boston, MA, Mỹ

Thông tin về Hội nghị:

Hội nghị các Doanh nghiệp xã hội là một trong những diễn đàn hàng đầu thế giới nơi diễn ra các cuộc đối thoại, tranh luận về các vấn đề xung quanh doanh nghiệp xã hội. Hội nghị đã trở thành một đấu trường để khám phá những ý tưởng cách mạng, giải quyết các thách thức phổ biến hiện nay và truyền cảm hứng cho một cuộc kêu gọi hành động. Hội nghị này được tổ chức bởi các sinh viên từ Harvard Business School phối hợp với Harvard Kennedy School of Government. Chủ đề của hội nghị năm nay “Tác động bền vững, Thay đổi cuộc sống”

Thông tin chi tiết :  http://socialenterpriseconference.org/faq