HÌNH ẢNH: LỄ CÔNG NHẬN CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TIÊU BIỂU CITI – VIỆT NAM 2014 (CMA2014)

This post is also available in: English (English)