Hà Nội: Tạo cơ chế mở cho DN vay vốn

Các TCTD đã có sự thay đổi trong việc tạo nguồn vốn, minh bạch hóa thủ tục để giúp DN có điều kiện tiếp cận tốt hơn với nguồn vốn NH.

Tín dụng BĐS bắt đầu giảm

Số liệu thống kê cho thấy trong 4 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn Hà Nội, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bằng VND của các NHTM Nhà nước và NHTMCP có sở hữu chi phối của Nhà nước thấp hơn của các NHTMCP. Một số NHTMCP có quy mô nhỏ đã áp dụng các mức lãi suất huy động cao, nhất là lãi suất huy động ở các kỳ hạn dài (từ 7,6-8%/năm), và họ cũng là những NH tăng lãi suất từ cuối năm 2015 đến nay.

Trong khi đó, từ tháng 2/2016, các NHTM Nhà nước mới điều chỉnh tăng lãi suất huy động tiền gửi bằng VND ở một số kỳ hạn để cân đối nguồn vốn. Tuy nhiên, nhìn chung các TCTD trên địa bàn vẫn tuân thủ các quy định của NHNN về lãi suất tiền gửi.

zz

Trong tháng 3/2016, tốc độ tăng trưởng tín dụng đã được cải thiện, tốc độ tăng dư nợ tín dụng tăng cao hơn so với nguồn vốn huy động. Các TCTD trên địa bàn đã chú trọng các biện pháp tăng trưởng tín dụng, rà soát nâng cao chất lượng tín dụng, đưa ra nhiều chương trình tín dụng ưu đãi, tập trung dành vốn tín dụng cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên. Các NH tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp (về lãi suất, cơ cấu lại nợ, cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ…) để tháo gỡ khó khăn cho DN trong quan hệ vay vốn…

Đồng thời, triển khai hàng loạt chính sách tín dụng do NHNN ban hành, theo dõi chặt chẽ tín dụng BĐS, điều chỉnh cơ cấu dư nợ, để đảm bảo phù hợp với các quy định mới về tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung, dài hạn. Lãnh đạo một NHTM trên địa bàn thành phố cho biết, để tăng chất lượng tín dụng, nhiều NHTM tiếp tục sàng lọc, lựa chọn cho vay đối với những khách hàng có tín nhiệm, ngành, lĩnh vực rủi ro thấp, để đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả.

Tính đến 30/4/2016, tổng dư nợ tín dụng (bao gồm cả cho vay và đầu tư) của các TCTD trên địa bàn đạt 1.297.028 tỷ đồng, tăng 4,8% so với 31/12/2015. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 69.024 tỷ đồng, tăng 1,77% so với 31/3/2016; Dư nợ cho vay đối với DNNVV đạt 410.661 tỷ đồng, tăng 1,31%; Cho vay xuất khẩu đạt 96.050 tỷ đồng, tăng 1,13%; Tín dụng đối với lĩnh vực tiêu dùng đạt 88.467 tỷ đồng, tăng 0,89%; Cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội đạt 6.173 tỷ đồng, tăng 2,14% so với 31/3/2016. Đáng chú ý, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực BĐS là 83.120 tỷ đồng, giảm 0,64%.

Tạo động lực cho DN

Theo Phó giám đốc NHNN Chi nhánh TP. Hà Nội Hoàng Việt Trung, trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp khó khăn, các DN đang nỗ lực tìm mọi nguồn lực vượt qua khó khăn, thúc đẩy sản xuất thì ngành NH trên địa bàn luôn tích cực hỗ trợ, nhất là tạo điều kiện về vốn và lãi suất hợp lý. Các TCTD đã có sự thay đổi trong việc tạo nguồn vốn, minh bạch hóa thủ tục để giúp DN có điều kiện tiếp cận tốt hơn với nguồn vốn NH.

Thời gian tới, NHNN Chi nhánh TP. Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định và chỉ đạo của NHNN về lãi suất; Thực hiện kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2016 theo định hướng đề ra của NHNN Việt Nam; Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về tín dụng nhằm kiểm soát quy mô tín dụng phù hợp, đảm bảo chất lượng tín dụng, an toàn hệ thống.

Song song đó, Chi nhánh chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng chính sách; Ưu tiên tập trung các nguồn vốn tín dụng cho lĩnh vực sản xuất, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

Lãnh đạo NHNN Chi nhánh TP. Hà Nội cho biết tới đây sẽ làm việc với một số NHTM về việc tiếp tục triển khai Chương trình kết nối NH – DN, Chương trình bình ổn thị trường… Từ đó tiếp tục đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ tín dụng với lãi suất hợp lý cho khách hàng nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội Thủ đô.

Theo báo cáo của NHNN Chi nhánh TP. Hà Nội, thực hiện Chương trình kết nối NH – DN, đến 31/03/2016, các NHTM và chi nhánh NHTM trên địa bàn Hà Nội đã cam kết cho vay 75.316 tỷ đồng, thực hiện giải ngân 68.557 tỷ đồng cho 1.730 lượt DN. Các NHTM cũng đã điều chỉnh giảm lãi suất cho các khoản vay cũ, gia hạn nợ, cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ, nâng hạn mức tín dụng mới cho hàng vạn DN…

http://thoibaonganhang.vn