Góp ý Dự thảo Thông tư quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

This post is also available in: English (English)

Kính gửi Quý thành viên,

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô. Nội dung dự thảo thông tư xem tại đây

Để hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức vi mô phù hợp với nội dung Thông tư về hệ thống tài khoản kế toán, tình hình thực tế nghiệp vụ phát sinh, đề nghị các tổ chức thành viên gửi ý kiến đóng góp theo mẫu sau:

STT Nội dung dự thảo Nội dung góp ý/cần giải thích thêm Căn cứ

 và gửi về địa chỉ email: event@microfinance.vn hoặc taichinhvimo@gmail.com để Ban thư ký tổng hợp gửi NHNN trước ngày 25/9/2019.

Trân trọng,