Giới thiệu

This post is also available in: English (English)

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) được thành lập từ năm 2004 với sự tham gia của hơn 30 thành viên. VMFWG hoạt động như một diễn đàn dành cho các nhà thực hành tài chính vi mô (TCVM) chia sẻ kinh nghiệm và giải quyết các vấn đề khó khăn của hệ thống TCVM; đồng thời góp phần đưa tiếng nói chung của hệ thống đến các nhà hoạch định chính sách. Tháng 9 năm 2011, VMFWG chính thức trở thành Trung tâm thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam (VINASME).