GIẤY MỜI SỰ KIỆN : Hội nghị khu vực về “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tài chính”

Kính gửi: Quý thành viên và đối tác VMFWG

Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam – VMFWG) trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự Hội nghị khu vực về “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tài chính”, cụ thể như sau:

Hội nghị được tổ chức bởi Dự án kết nối ASEAN thông qua thương mại và đầu tư (ACTI) – Dự án hợp tác giữa Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Nhóm Công tác Doanh nghiệp nhỏ và vừa Đông Nam Á.  Chương trình nhận được sự hợp tác từ các bên cơ quan liên quan bao gồm Trung tâm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ kế hoạch đầu tư, Nhóm Công tác Tài chính Vi mô Việt Nam (VMFWG), Mạng lưới Doanh nhân nữ Đông Nam Á, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Hội nghị mong đợi sự tham gia của khoảng 80-100 đại diện từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ quan nhà nước, tổ chức tài chính, nhà tài trợ xã hội đang hoạt động tại các quốc gia Đông Nam Á.

Mục đích:Cung cấp một diễn đàn để chia sẻ thông tin và kiến thức, kết nối các bên liên quan; tạo lập đối thoại giữa khu vực công và tư nhân về phương hướng và hành động tiếp theo nhằm phát triển nguồn vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt các doanh nghiệp sở hữu bởi doanh nhân nữ.

Địa điểm:Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian: Thứ Tư và thứ Năm, ngày 24 và 25 tháng 9 năm 2014.

Đề nghị Quý đại biểu xác nhận khả năng tham dự trước ngày 15/9/2014 bằng cách điền vào Phiếu đăng ký gửi kèm thư mời này và email tới 02 địa chỉ sau: hadamy@nathaninc.com (Bà HasdunaPutriAdamy, ACTI) và taichinhvimo@gmail.com hoặc info@microfinance.vn.

 

Thông tin liên lạc:

Bà Phan Thị Lan Anh – Cán bộ VMFWG (Số máy lẻ: 102/ DD: 0169.637.2668)

Điện thoại: +84 4 3935 2060 | Fax: +84 4 3935 2059

Email: taichinhvimo@gmail.com hoặc info@microfinance.vn

Kính mong Quý Tổ chức dành thời gian tham dự để Chương trình Hội nghị thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Tài liệu gửi kèm :

1, Giay moi tham gia Hoi nghi 24&25 thang 9

2 , Chuong trinh Hoi nghi_24&25 thang 9

3. Phieu dang ky tham du Hoi nghi 24&25 thang 9

TM. NHÓM CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VI MÔ VIỆT NAM

TRUNG TÂM TƯ VẤN NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH VI MÔ

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (VMFWG)

Giám đốc Điều hành

(Đã ký)

Nguyễn Thị Tuyết Mai