Giảm 50% lệ phí cấp phép thành lập tổ chức tín dụng

Lệ phí cấp phép thành lập ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng sẽ được giảm 50% trong thời gian từ ngày 5/5/2020 đến ngày 31/12/2020 theo Thông tư số 33/2020/TT-BTC.

Nhằm hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, ngày 5/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 33/2020/TT-BTC (Thông tư 33) quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Hiện lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng được quy định tại Thông tư số 150/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đọc thêm tại: https://thoibaonganhang.vn/giam-50-le-phi-cap-phep-thanh-lap-to-chuc-tin-dung-101363.html

Chi tiết thông tư:  thong-tu-33-2020-tt-btc-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-thanh-lap-ngan-hang