Giải thưởng “Tài chính vi mô Châu Âu cho Nhà ở xã hội năm 2017”

Giải thưởng 100.000 Euro được trao vào ngày 30 tháng 11 trong Tuần lễ Tài chính vi mô Châu Âu.

Giải thưởng “Tài chính vi mô Châu Âu cho Nhà ở xã hội năm 2017” được tổ chức với mục đích làm nổi bật vai trò của lĩnh vực tài chính vi mô trong việc hỗ trợ tiếp cận với nhà ở xã hội chất lượng tốt hơn cho các nhóm thu nhập thấp, dễ bị tổn thương, và bị hạn chế khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính dành cho nhà ở tại các khu vực phổ thông.

Giải thưởng vinh danh các thể chế đáp ứng nhu cầu nhà ở phức hợp của khách hàng mục tiêu của họ bằng cách cung cấp các dịch vụ tài chính và phi tài chính.

Tất cả các hồ sơ dự thi phải được hỗ trợ bằng văn bản từ một thành viên e-MFP. Ngày kết thúc tiếp nhận hồ sơ là ngày 22 tháng 5 năm 2017, 23.59 CET.

Để đăng ký và biết thêm chi tiết (bao gồm chú giải với các tiêu chí dành cho đối tượng dự thi), hãy truy cập trang web Giải thưởng Tài chính Vi mô Châu Âu tại: European Microfinance Award website

Để tìm hiểu thêm về chủ đề này, hãy đọc thông tin tại: Launch of European Microfinance Award 2017 on Microfinance for Housing