Giải thưởng Tài chính vi mô châu Âu 2019

This post is also available in: English (English)

Giải thưởng Tài chính vi mô châu Âu 2019

Mục tiêu của Giải thưởng Tài chính vi mô châu Âu 2019 là tăng cường khả năng phục hồi đối với biến đổi khí hậu, là công nhận các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bao gồm tài chính cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính và phi tài chính nhằm tăng cường khả năng phục hồi của các cộng đồng dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu.

Tài chính toàn diện có một vai trò to lớn và quan trọng trong việc thúc đẩy khả năng phục hồi của các cộng đồng dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu. Vai trò này bao gồm:

+ Cung cấp các khoản vay cho đầu tư vào thủy lợi, hạt giống chịu hạn hoặc các giải pháp thích ứng khác;  + vận động chính sách bảo hiểm để hỗ trợ khả năng phục hồi tốt hơn trước những cú sốc;

+ Sử dụng dịch vụ chuyển tiền và để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của các thảm họa thiên nhiên liên quan đến khí hậu;

+ Tạo điều kiện cho khách hàng lập kế hoạch tài chính dài hạn thông qua các sản phẩm tiết kiệm để giúp họ xây dựng các hoạt động kinh tế thích ứng hơn.

 

Các dịch vụ tài chính nhằm tăng khả năng phục hồi có thể được bổ sung bằng các sản phẩm và dịch vụ phi tài chính, bao gồm:

+ Nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và các tác động thông qua hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo;

+ Thúc đẩy các tiêu chuẩn xây dựng làm tăng khả năng chống chịu với lũ lụt và gió lớn;

+ Kết hợp các đánh giá rủi ro khí hậu và dự báo thời tiết khắc nghiệt, thiên tai vào các kế hoạch tổ chức

Tất cả các phương pháp này là để phòng ngừa cho các cú sốc, giúp khách hàng quản lý các cú sốc này mà không cần đến các chiến lược tốn kém hơn.

Trong số 41 tổ chức từ 27 quốc gia đã đăng ký để giành được  giải thưởng trị giá 100.000 euro, 3 tổ chức đã được chọn vào vòng chung kết:

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM APA – KENYA

ASKI GROUP OF COMPANIES, INC- THE PHILIPPINES

FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL – NICARAGUA

 

Tổ chức chiến thắng sẽ được công bố tại lễ trao giải Tài chính vi mô châu Âu vào ngày 21 tháng 11 năm 2019.