Form thu thập dữ liệu 2016

Kính gửi Quý thành viên và đối tác,

Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam – VMFWG) được thành lập từ năm 2004, hoạt động như một diễn đàn dành cho các nhà thực hành tài chính vi mô (TCVM) để chia sẻ kinh nghiệm và giải quyết các vấn đề khó khăn của ngành, góp phần đưa tiếng nói của Ngành đến với các nhà hoạch định chính sách.

Nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu và vận động môi trường chính sách phát triển TCVM, đặc biệt liên quan các quyết định, thông tư sửa đổi hướng dẫn hoạt động TCVM sắp ban hành. Đồng thời, tăng cường quảng bá hoạt động của các tổ chức TCVM tới các nhà tài trợ vàđơn vị đầu tư, VMFWG mong muốn nhận đươc sự quan tâm ủng hộ của các Quý thành viên và đối tác của VMFWG trong việc hỗ trợ tham gia cung cấp thông tin số liệu về tài chính và xã hội của tổ chức trong năm 2015 và kế hoạch phát triển mở rộng trong những năm tới, cụ thể như sau:

  1. Mục đích:

–     Hỗ trợ hoạt động vận động chính sách cho hoạt động TCVM tại Việt Nam thông qua các số liệu thông tin của các tổ chức có hoạt động TCVM tại Việt Nam;

–     Hỗ trợ các tổ chức TCVM có thể tự nghiên cứu và so sánh phân tích sự phát triển của tổ chức mình so với các tổ chức khác tại Việt Nam năm 2015;

–     Kết nối thông tin về hoạt động TCVM tại Việt Nam với các nhà tài trợ, nhà đầu tư trong nước và quốc tế thông qua chia sẻ thông tin của tổ chức tới các mạng lưới tài chính vi mô Quốc tế (như The MIX: http://www.mixmarket.org/).

–     Xây dựng danh mục thông tin của các tổ chức TCVM đang hoạt động tại Việt Nam.

–     Xây dựng bức tranh tổng thể của hoạt động TCVM tại Việt Nam thông qua thông tin số liệu về hoạt động TCVM tại Việt Nam, tổng hợp, phân tích để xây dựng bảng so sánh thông tin của các tổ chức TCVM tại Việt Nam.

  1. Yêu cầu và thời hạn:

VMFWG kính mong các Tổ chức điền mẫu thu thập dữ liệu Data – số liệu từ 1/1/2015 đến 31/12/2015 (theo file đính kèm) và gửi tới địa chỉ email: taichinhvimo@gmail.com và/hoặc info@microfinance.vn:

Tài liệu đính kèm (nếu có):

–       Báo cáo kiểm toán năm 2015;

–       Báo cáo tài chính từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 (Tiếng Anh và Tiếng Việt);

–       Báo cáo hoạt động năm 2015;

–       Kế hoạch phát triển hoạt động TCVM năm 2016 và những năm tiếp theo;

Thời hạn: 30/04/2016

  1. Quyền lợi:

–       Hỗ trợ báo cáo thông tin trên mạng lưới quốc tế The MIX.

–      Được hỗ trợ một phần chi phí tham dự khóa tập huấn về “Cải tiến và Đa dạng hóa sản phẩm Tài chính vi mô” do VMFWG tổ chức từ ngày 25 – 27/4/2016.

VMFWG xin trân trọng và đánh giá cao tinh thần hợp tác của Quý vị. Việc Quý tổ chức cung cấp thông tin cho VMFWG đồng thời xác nhận Quý tổ chức đã đồng ý cho việc sử dụng những thông tin này cho các mục đích trên.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý vị có thể liên hệ:

Nguyễn Thị Anh Phương – Cán bộ dự án phụ trách thu thập dữ liệu Data

email: phuongnta@microfinance.vn

 

Trân trọng,

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Giám đốc điều hành

 

Final-Input Form 2016-8.3.16