Chương trình giải thưởng CMA 2018

This post is also available in: English (English)

Chương trình doanh nhân vi mô Citi – Việt Nam (sau đây gọi tắt là Chương trình CMA ) là một hoạt động thường niên toàn cầu do Quỹ Citi – Citi Foundation tài trợ nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nhân vi mô đã có những sáng kiến trong việc sử dụng vốn vay hiệu quả và các Tổ chức tài chính vi mô tiêu biểu đã có những đóng góp đáng kể trong quá trình thực hiện Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô bền vững tại Việt Nam đến năm 2020, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của đất nước. Chương trình do Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) phối hợp thực hiện cùng Quỹ Citi/ Ngân hàng Citi – Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam (VINASME), với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Từ năm 2007 đến nay, Chương trình CMA đã vinh danh và ghi nhận đóng góp của hơn 500 khách hàng tài chính vi mô tiêu biểu, 114 cán bộ tín dụng xuất sắc và gần 70 tổ chức tài chính vi mô tiêu biểu tại Việt Nam.

Năm 2018 là năm thứ 12 Chương trình CMA tổ chức tại Việt Nam.

 

MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

  • Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động Tài chính vi mô TCVM) trong việc hỗ trợ khả năng tiếp cận nguồn tài chính và tăng vị thế kinh tế cho người có thu nhập thấp; góp phần tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo hữu hiệu;
  • Tôn vinh những Cá nhân và Tổ chức Tài chính vi mô tiêu biểu, nâng cao nhận thức và thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, các nhà hoạch đính chính sách và các bên liên quan đối với hoạt động Tài chính vi mô;
  • Tạo động lực giúp các doanh nhân vi mô cải thiện doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ, công nghệ và đẩy nhanh hoạt động tạo thu nhập;
  • Truyền cảm hứng cho các cá nhân và doanh nghiệp vi mô khác qua tấm gương của những tổ chức và doanh nhân vi mô được trao giải thưởng CMA;
  • Tuyên truyền và tham gia quá trình thực hiện Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô bền vững tại Việt Nam đến năm 2020, hướng tới phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam; đóng góp vào quá trình phát triển ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030