ĐỐI PHÓ DỊCH COVID-19: LỜI KHUYÊN DÀNH CHO CÁC BÊN LIÊN QUAN TỚI LĨNH VỰC TÀI CHÍNH VI MÔ TẠI CHÂU Á

This post is also available in: English (English)

Kính gửi quý thành viên,

Nhóm công tác tài chính vi mô Việt Nam xin gửi đến quý vị báo cáo của FDC về chủ đề: “Đối phó dịch COVID-19: lời khuyên dành cho các bên liên quan tới lĩnh vực Tài chính vi mô tại Châu Á” 
Báo cáo được thực hiện nhằm xác định các cơ hội giảm thiểu ảnh hưởng của COVID-19 đến các khách hàng và nhà cung cấp tài chính vi mô trong trước mắt và ngắn hạn; xác định chính sách ưu tiên và khuyến nghị ngân sách cho các bên liên quan để hỗ trợ cộng đồng người nghèo và dễ bị tổn thương; đồng thời duy trì vai trò thiết yếu của các trung gian tài chính vi mô trong việc ứng phó với COVID-19.
Trân trọng