Đòi hỏi cấp thiết trong việc hoàn thiện cơ chế về TCVM

Ngày 12/5, tại Hà Nội, NHNN và Học viện Ngân hàng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Vai trò của các tổ chức tài chính vi mô đối với phát triển kinh tế xã hội Việt Nam”.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh đã tới dự và phát biểu tại Hội thảo.

Tham gia Hội thảo có đại diện một số Vụ, Cục NHNN, Cơ quan thanh tra giám sát NH, các chuyên gia tài chính – ngân hàng, các tổ chức tài chính vi mô (TCVM).

bb

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh khẳng định: Sau gần 30 năm hoạt động, TCVM đã được nhìn nhận như một công cụ hữu hiệu thúc đẩy quá trình xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam, góp phần không nhỏ vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam từ 60% trong những năm 1990 xuống 4,5% vào năm 2015 và khoảng 30 triệu người Việt Nam đã thoát nghèo trong 20 năm qua. Do đó, xây dựng và phát triển hệ thống TCVM an toàn, bền vững hướng đến phục vụ người nghèo, người có thu nhập thấp đã được Chính phủ đánh giá là một trong những mục tiêu trọng tâm đến năm 2020.

Tuy nhiên, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho rằng, sự phát triển của TCVM nói chung và các tổ chức TCVM Việt Nam nói riêng vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế như: Hoạt động còn mang tính tự phát, hành lang pháp lý cho hoạt động TCVM còn nhiều “khoảng trống”, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn; quy mô hoạt động của các tổ chức tài chính còn hạn chế; số lượng dịch vụ tài chính TCVM nghèo nàn, chất lượng dịch vụ thấp, làm giảm đi tiềm năng phát triển của thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, theo Phó Thống đốc, năng lực quản trị rủi ro và công bố thông tin của các tổ chức TCVM Việt Nam còn rất khiêm tốn; sự phối hợp trong hoạt động giữa các tổ chức TCVM Việt Nam cũng như phối hợp với ngành TCVM quốc tế còn hạn chế.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên của ngành TCVM đang đặt ra đòi hỏi cấp thiết trong việc tăng cường hoàn thiện cơ chế, chính sách và quản lý hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam để phát huy vai trò của TCVM trong xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

“Tôi đánh giá cao sáng kiến của Học viện Ngân hàng về tổ chức Hội thảo quốc gia “Vai trò của các tổ chức tài chính vi mô đối với sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam”. Đây là một diễn đàn hết sức có ý nghĩa để thu lượm những ý kiến quý báu của các nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia về TCVM” – Phó Thống đốc nhấn mạnh.

http://thoibaonganhang.vn/