DIỄN ĐÀN TÀI CHÍNH VI MÔ HỒI GIÁO TOÀN CẦU LẦN THỨ 11 NĂM 2022 – GIMF 2022

Diễn đàn tài chính vi mô Hồi giáo toàn cầu lần thứ 11 năm 2022 ( 11th Global Islamic Microfinance Forum – GIMF 2022)

Thời gian: 21-24 tháng 11 năm 2022

Địa điểm: Khách sạn Metropolitan Dubai, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất

Đơn vị tổ chức:

“Liên minh thúc đẩy Tài chính Hồi giáo và Tài chính vi mô trên toàn cầu” gồm Trung tâm ngân hàng và kinh tế Hồi giáo AlHuda (AlHuda CIBE), Mạng lưới Tài chính vi mô Pakistan, Mạng lưới Tài chính vi mô Hồi giáo, Công ty truyền thông Wings Media.

Các thành viên của liên minh là những tổ chức có tên tuổi trong lĩnh vực Tài chính vi mô & Tài chính toàn diện với mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính, đặc biệt là với những người chưa được tiếp cận và còn nhiều thiệt thòi. Các thành viên của Liên minh tập trung vào Nghiên cứu, Phát triển, Nâng cao Năng lực, Phát triển Sản phẩm và Xuất bản.

Giới thiệu chương trình: GIMF là sự kiện hàng năm quy tụ của hơn 120 đối tượng tham gia từ khắp nơi trên toàn cầu có chuyên môn trong Tài chính vi mô và Tài chính Nông thôn Hồi giáo, các cơ quan tài trợ, các tổ chức đa phương, các lĩnh vực liên minh của Tài chính vi mô, các chuyên gia FinTech và các nhà đầu tư kinh doanh & các nhà đầu tư mạo hiểm để thảo luận và giải quyết vấn đề những thách thức xung quanh Tài chính toàn diện và xóa đói giảm nghèo.

Chương trình chi tiết:

 • 21-22 tháng 11: Diễn đàn tài chính vi mô Hồi giáo toàn cầu lần thứ 11 năm 2022.
 • 23-24 tháng 11: Work shop về “Các khía cạnh thực tế về Tài chính vi mô, nông nghiệp & nông thôn Hồi giáo và ghé thăm thực tiễn”.

Chi phí tham dự:

 • Đối tượng tham dự nước ngoài:
  • Diễn đàn: $245
  • Workshop: $350
  • Diễn đàn + Workshop: 595$
 • Đối tượng tham dự là người Pakistan:
  • Diễn đàn: 34,000 PKR
  • Workshop: 65,000 PKR
  • Diễn đàn + Workshop: 99,000 PKR

Thông tin chi tiết tham khảo tại: https://www.alhudacibe.com/gimf2022/ và phiếu đăng ký (đính kèm phía dưới).

Phiếu đăng ký: Registration Form -GIMF