Diễn đàn Tài chính vi mô Châu Á Thái Bình Dương (Singapore 30 – 31/10/2018)

This post is also available in: English (English)

Tăng trưởng trong khu vực tài chính vi mô Châu Á Thái Bình Dương (APAC) đã lan tràn và sự khác biệt rõ rệt nổi lên trên toàn khu vực. Trong năm 2017, tốc độ tăng trưởng toàn cầu trung bình cho các doanh nghiệp nhỏ, vừa và nhỏ (MSME) là 10-15%. Bên cạnh đó, khu vực Châu Á Thái Bình Dương có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất từ ​​25-30%, bất chấp bối cảnh kinh tế xã hội phân hóa đa dạng, kỳ hạn thị trường và động lực điều tiết.

Tại thời điểm hiện tại khi ngành tài chính vi mô đã trở nên năng động hơn, các yêu cầu về tài chính cũng ngày càng phức tạp hơn. Các tổ chức tài chính vi mô đang trải qua nhiều biến đổi trong cấu trúc của họ; điều chỉnh mô hình kinh doanh của họ thành các loại tổ chức tài chính khác nhau như các ngân hàng nhỏ. Sự cần thiết cho một khung pháp lý thuận lợi là điều hiển nhiên. Quản lý một cách minh bạch nguồn tài trợ và thúc đẩy cơ chế bảo vệ khách hàng hoạt động tốt hơn đang là nhu cầu ngày càng lớn. Hơn nữa, những đổi mới trong lĩnh vực tài chính giúp khách hàng tài chính vi mô dễ dàng tiếp cận với nhiều loại  sản phẩm. Do đó, lĩnh vực tài chính vi mô đang phát triển từ một phân khúc hẹp đến một lĩnh vực đầu tư chủ đạo.

Diễn đàn Tài chính vi mô Châu Á Thái Bình Dương nhấn mạnh thực tế rằng “Đã đến lúc chúng ta cần suy nghĩ lại về tài chính vi mô”. Diễn đàn giới thiệu các bài trình bày quan trọng, nghiên cứu điển hình, thảo luận nhóm và các sự kiện networking với sự giúp đỡ của các chuyên gia tài chính vi mô, nhà đầu tư, ngân hàng và tổ chức tài chính đầu ngành để thảo luận các vấn đề mới nhất và cấp bách trong ngành.

Thông tin sự kiện:

Đơn vị tổ chức: Uniglobal
Địa điểm: Singapore
Thời gian: 30/10/2018 – 31/10/2018

Phí đăng ký:

Đăng ký sớm (trước ngày 25 tháng 7 năm 2018): 990 EUR
Đăng ký muộn: 1300 EUR
Tài liệu hội thảo (miễn phí cho các đại biểu đã đăng ký): 500 EUR