Diễn đàn Tài chính vi mô châu Á Thái Bình Dương 2019 ( Singapore, 22-23/10/2019)

This post is also available in: English (English)

Thời gian: 22-23/10/2019

Địa điểm: Novotel, Singapore

Nội dung chính: Diễn đàn tài chính vi mô thường niên châu Á Thái Bình Dương lần thứ 2 năm nay sẽ làm sáng tỏ cách thức các tổ chức tài chính vi mô (MFI, nhà đầu tư tác động xã hội, ngân hàng, tổ chức tài chính quốc tế, trong số nhiều người khác) đánh giá việc sử dụng tiềm năng, các yếu tố thành công quan trọng cũng như những thách thức triển khai  fintech trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện. Đây sẽ là cơ hội vô giá cho các tổ chức TCVM trong ngành gặp gỡ các đối tác kinh doanh tiềm năng / hiện có của họ và giúp định hình tương lai của tài chính vi mô tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Ngày 1: KEYNOTES – từ các nhà đầu tư, ngân hàng và nhà tài trợ lớn:

 • Chiến lược tăng trưởng để thu hút tài trợ từ các nhà đầu tư quan trọng
 • Học cách phát triển một cách tiếp cận bền vững mới đối với tài chính vi mô trong kỷ nguyên Fintech
 • Phát triển cơ cấu vốn hỗn hợp sáng tạo cho đầu tư tài chính vi mô
 • Tận dụng các kênh sản phẩm mới cho khách hàng tài chính vi mô
 • Thiết kế sản phẩm phù hợp và chiến lược giá hiệu quả cho MFI

PHỎNG VẤN – với các nhà đầu tư quan trọng:

 • Tại sao một số MFI nhận được khoản đầu tư họ cần, còn một số khác thì không?
 • Cách hỗ trợ các mô hình kinh doanh MFI có thể mở rộng để thu hút thêm tài trợ
 • Các lĩnh vực quốc gia ưu tiên cho các nhà đầu tư tác động trong năm 2020?

ROUNDTABLE (thảo luận) – về việc giúp các MFI trở nên phát triển hơn:

 •  Phát triển các mô hình kinh doanh có thể áp dụng và đổi mới cho MFI
 • Cải thiện hiệu quả của các quy trình ra quyết định của MFI
 • Những thách thức nội bộ ngăn cản các MFI đạt được mục tiêu của họ

Ngày 2: KEYNOTES – từ các công ty Fintech và MFI sáng tạo nhất:

 • Những điều cần thiết cho MFI phát triển kỹ thuật số
 • Những thách thức cho các công ty MFI và Fintech tích cực tham gia và xây dựng quan hệ đối tác – và hậu quả của việc không tham gia
 • MFI có thể học được gì từ các ngân hàng và Fintech – và ngược lại?
 • Kĩ năng/yếu tố quan trọng nào của tài chính vi mô khi bước vào thời đại kỹ thuật số
 • Có nguy cơ cho một số MFI trở nên không còn phù hợp?
 • Những lợi thế cạnh tranh của MFI là gì? Làm thế nào các MFI có thể củng cố và giữ lợi thế cạnh tranh của họ?

Phân tích trường hợp – để học hỏi kinh nghiệm thực tiễn của các tổ chức MFI vận hành khu vực Châu Á Thái Bình Dương

 • Hợp tác giữa các ngân hàng và MFI cho vay trong các hệ thống nhà năng lượng mặt trời
 • Doanh nghiệp nhỏ và vữa
 • Tài chính nông thôn

Link đăng kí tham dự chương trình tại đây

Phí tham dự: 1.300 EUR