Diễn đàn tài chính vi mô châu Á 2014 – Các bài trình bày và tóm tắt các buổi Hội thảo

Thời gian:  04 tháng 8 năm 2014 (Thứ Hai) – 08 tháng 8 năm 2014 (thứ Sáu) tại Thượng Hải – Trung Quốc.

AMF holding slide

Diễn đàn tài chính vi mô châu Á (AMF)  là một trong những sự kiện hàng đầu trong khu vực cho các tổ chức và cá nhân quan tâm trong việc cung cấp và thúc đẩy các dịch vụ tài chính một cách toàn diện và bền vững ở châu Á. Sự kiện này thu hút rất nhiều các bên liên quan như ngân hàng trung ương, người đứng đầu chính phủ, các nhà hoạt động tài chính vi mô, những người ủng hộ, cơ sở giáo dục, các công ty truyền thông và di động, các nhà tài trợ, các tổ chức tài chính quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan chính phủ trong nước, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tiết kiệm dựa vào cộng đồng, công ty công nghệ và phần mềm, và một loạt các tổ chức khác trên khắp châu Á và ngoài khu vực.

Đây là diễn đàn khu vực thứ tư kể từ năm 2006 được triệu tập bởi Mạng lưới ngân hàng cho người nghèo ( BWTP ) và được tổ chức bởi Quỹ hợp tác phát triển (FDC ), phối hợp với nhà tài trợ chính Quỹ Citi và Hiệp hội tài chính vi mô của Trung Quốc ( CAM ) đồng tổ chức.

Chúng tôi muốn thông báo các bài thuyết trình từ hội nghị đã có sẵn để tải về trên trang web của sự kiện. Vui lòng sử dụng liên kết sau đây để truy cập: http://www.bwtp.org/amf-presentations.html

Phần tóm tắt của từng phiên họp cũng có sẵn trên trang web Microfinance Focus

(xem chi tiết tại địa chỉ: http://www.microfinancefocus.com/category/amf-2014/).