Diễn đàn Phổ cập Tài chính khu vực Mekong

Với tư cách là đối tác Hỗ trợ chính thức của Diễn đàn Phổ cập Tài chính khu vực Mekong, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) xin trân trọng giới tới Quý thành viên và đối tác thông tin về Học bổng và Ưu đãi cho các tổ chức đăng ký tham gia Diễn đàn này.

Diễn đàn Phổ cập Tài chính khu vực Mekong sẽ diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia từ ngày 11 đến 14 tháng 7 năm 2016.

 Diễn đàn mới này sẽ nghiên cứu và trao đổi về sự khác biệt, sự tương đồng và các cơ hội để thực hiện phổ cập tài chính tại khu vực đặc biệt này.

“Diễn đàn Phổ cập Tài chính khu vực Mekong là một cơ hội lý tưởng để chia sẻ ý tưởng và giải pháp nhằm xây dựng một nền kinh tế khu vực lớn mạnh hơn.” Chủ tịch Mạng lưới BWTP, Chandula Abeywickrema

Thông tin Học bổng

  • Đối tượng: đại biểu từ các tổ chức thuộc khu vực Mekong (Campuchia, Lào, Việt Nam, Thái Lan, My-an-ma) và Trung Quốc.
  • Yêu cầu:

– Hoàn thành mẫu đăng ký và gửi về BTC. Mỗi tổ chức chỉ có thể nhận không quá 01 Học bổng.

– Đại biểu nhận Học bổng được yêu cầu tham gia toàn bộ các hoạt động của diễn đàn trong 2 ngày 12 – 13/07/2016.

– Hạn chót nhận đăng ký: 03/06/2016

– Thông tin chi tiết: xin vui lòng xem tại đây

Thông tin Ưu đãi đăng ký

  • Đối tượng áp dụng: các tổ chức là thành viên của Nhóm Công tác tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG).
  • Giá trị ưu đãi:

– Giảm giá $100 (USD) phí đăng ký tham dự khi đăng ký trước ngày 13/05/2016.

– Giảm thêm 10% phí đăng ký tham dự cho Nhóm đại biểu đăng ký (từ 4 người trở lên).

– Hạn chót: 13/05/2016

– Thông tin chi tiết: vui lòng xem tại đây

Diễn đàn Phổ cập Tài chính khu vực Mekong lần thứ 1 là một sáng kiến của Mạng lưới Ngân hàng cho Người nghèo (BWTP) và được đồng tổ chức bởi Quỹ Hợp tác Phát triển (FDC) và tổ chức Appui au Développement Autonome (ADA), với sự hợp tác với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và chương trình SHIFT thuộc Quỹ Phát triển vốn Liên Hiệp Quốc, và sự hỗ trợ tài chính của Phòng Đối ngoại và Thương Mại Úc. Diễn đàn do Ngân hàng Trung Ương Campuchia (NBC) chủ trì.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập: www.bwtp.org/event/mekong_forum