Đào tạo quản lý tài chính cá nhân và phổ cập tài chính tại Việt Nam

Tăng cường phổ cập tài chính, tạo ra đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện tại Việt Nam, VMFWG chia sẻ tài liệu khóa đào tạo quản lý tài chính cá nhân và phổ cập tài chính tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ khách hàng TCVM trong việc quản lý và tiếp cận dịch vụ tài chính

GiáodụcTàichínhTCVMMarch2021 (1)