Danh sách tổ chức và khách hàng tài chính vi mô tiêu biểu CMA 2019 dự kiến

This post is also available in: English (English)

Kính gửi Quý thành viên VMFWG,

Chương trình Công nhận Cá nhân và Tổ chức Tài chính vi mô tiêu biểu Citi – Việt Nam 2019 (sau đây gọi tắt là Chương trình CMA 2019) là một hoạt động thường niên toàn cầu do Quỹ Citi/ Ngân hàng Citi – Việt Nam tài trợ nhằm công nhận các khách hàng và tổ chức Tài chính vi mô tiêu biểu, đã có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của hệ thống tài chính vi mô, và góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam. Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác tham gia của Quý tổ chức đối với Chương trình CMA 2019.

Sau quá trình thu thập hồ sơ khách hàng của BTC và thẩm định hồ sơ của Hội đồng giám khảo, VMFWG xin thông báo danh sách các khách hàng TCVM và Tổ chức TCVM dự kiến đạt giải thưởng CMA 2019.

DANH SÁCH TỔ CHỨC VÀ KHÁCH HÀNG TÀI CHÍNH VI MÔ TIÊU BIỂU CMA (dự kiến)

Mọi ý kiến phản hồi về danh sách khách hàng và tổ chức TCVM dự kiến đạt giải xin vui lòng gửi về địa chỉ hòm thư event@microfinance.vn trước 11:00 ngày 02/03/2020.

Trân trọng cảm ơn!