Danh sách các Cá nhân và tổ chức đạt giải Doanh nhân vi mô Citi-Việt Nam 2018 (CMA 2018)

Chương trình doanh nhân vi mô Citi – Việt Nam 2018 (sau đây gọi tắt là Chương trình CMA 2018) là một hoạt động thường niên toàn cầu do Quỹ Citi/ Ngân hàng Citi – Việt Nam tài trợ nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nhân vi mô đã có những sáng kiến trong việc sử dụng vốn vay hiệu quả và các Tổ chức tài chính vi mô tiêu biểu đã có những đóng góp đáng kể trong quá trình thực hiện Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô bền vững tại Việt Nam đến năm 2020, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của đất nước. Chương trình do Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) phối hợp thực hiện cùng Quỹ Citi/ Ngân hàng Citi – Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam (VINASME), với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ năm 2007 đến nay, Chương trình CMA đã vinh danh và ghi nhận đóng góp của 453 khách hàng tài chính vi mô tiêu biểu, 114 cán bộ tín dụng xuất sắc và 67 tổ chức tài chính vi mô tiêu biểu tại Việt Nam. Năm 2018 là năm thứ 12 Chương trình CMA tổ chức tại Việt Nam.

Ban tổ chức Chương trình CMA 2018 xin trân trọng cảm ơn các tổ chức và cá nhân đã gửi hồ sơ tham dự chương trình. Sau quá trình thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế tại địa phương của Hội đồng giám khảo, cùng với thông tin dự kiến đăng trên website ngày 29/11/2018. Ban tổ chức thông báo danh sách 30 cá nhân và 04 Tổ chức Tài chính vi mô đạt giải thưởng như sau:

04 giải Tổ chức Tài chính vi mô

1 Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh
Tiền Giang (MOM)
Tổ chức TCVM
xuất sắc CMA 2018
2 Tổ chức TCVM TNHH Thanh Hoá
(Thanh Hoa MFI)
Tổ chức TCVM tiêu biểu CMA 2018 cam kết thực hiện hiệu quả xã hội
3 Tổ chức TCVM TNHH MTV Tình thương (TYM) Tổ chức TCVM tiêu biểu CMA 2018 hoạt động hiệu quả và
bền vững
4 Quỹ phát triển An Phú Tổ chức TCVM tiêu biểu CMA 2018

01 giải Doanh nhân vi mô xuất sắc: chị Lý Thị Quyên, Quỹ chung sức vì cộng đồng huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

01 giải doanh nhân vi mô trẻ tiêu biểu: chị Lò Thị Tú, Tổ chức TCVM TNHH Thanh Hóa

01 giải Doanh nhân vi mô tiêu biểu có ý tưởng sáng tạo: chị Nguyễn Thị Vân, Tổ chức TCVM TNHH MTV Tình thương (TYM)

27 giải Doanh nhân vi mô tiêu biểu thuộc nhiều tổ chức khác nhau theo danh sách gửi kèm

Lễ trao giải Doanh nhân vi mô Citi – Việt Nam 2018 (CMA 2018) sẽ được tổ chức từ 10h45 đến 13h30  ngày 12/12/2018

Địa điểm: Hội trường tầng 14, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Số 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Trân trọng