Chuyển đổi tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam: Bài học kinh nghiệm của các tổ chức tài chính vi mô

This post is also available in: English (English)

Với mong muốn cung cấp những thông tin, phân tích, đánh giá tác động và những kinh nghiệm thực tiễn của quá trình chuyển đổi thành công của 03 TCTCVM tại Việt Nam (Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương (TYM); TCTCVM trách nhiệm hữu hạn M7 (M7-MFI); TCTCVM trách nhiệm hữu hạn Thanh Hóa (Thanh Hóa MFI)), Báo cáo nghiên cứu đã được thực hiện với sự hỗ trợ của Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) trong việc tiến hành thu thập thông tin, tổng hợp kinh nghiệm, phỏng vấn trực tiếp đại diện Lãnh đạo quản trị, điều hành của các TCTCVM, các cá nhân đã tham gia quá trình chuyển đổi trong nhiều thời kỳ. Báo cáo nghiên cứu TCVM 2015 đã tập trung phân tích, đánh giá, tổng hợp kinh nghiệm chuyển đổi của các TCTCVM theo 3 mục tiêu (i) Khái quát tác động từ việc chuyển đổi thành TCTCVM chính thức; (ii) Làm sáng tỏ những những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi thành TCTCVM. Từ đó, giúp các Chương trình, dự án TCVM sớm có sự chủ động, kế hoạch, giải pháp phù hợp trong quá trình chuyển đổi; (iii) Đề xuất biện pháp và khuyến nghị với TCTCVM, Cơ quan quản lý Nhà nước, các bên liên quan nhằm tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ quá trình chuyển đổi.

Trên cơ sở những phân tích, đánh giá, tổng hợp kinh nghiệm của 03 TCTCVM chuyển đổi thành công, báo cáo có một số đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ, NHNN, Bộ Nội vụ, các tổ chức thực hành tài chính vi mô và Nhóm công tác tài chính vi mô nhằm xây dựng môi trường pháp lý phù hợp, tạo động lực và hỗ trợ thiết thực đối với các tổ chức trong quá trình chuyển đổi thành các TCTCVM chính thức nói riêng và tạo cú huých cho ngành tài chính vi mô Việt Nam nói chung trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ nội dung nghiên cứu, với việc tổng hợp kinh nghiệm, phân tích, đánh giá chặt chẽ và có hệ thống, Nhóm nghiên cứu tin tưởng những nội dung, đề xuất của Báo cáo sẽ là cơ sở thông tin thiết thực, hữu ích thúc đẩy cho quá trình chuyển đổi thành công đối với các tổ chức đang mong muốn chuyển đổi thành TCTCVM chính thức. Báo cáo nghiên cứu “Chuyển đổi TCTCVM Việt Nam: Bài học kinh nghiệm của các TCTCVM” hy vọng đáp ứng cho yêu cầu cấp thiết hiện nay của ngành TCVM. Đặc biệt, Nhóm nghiên cứu kỳ vọng truyền tải được sự chủ động, những kinh nghiệm trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch chuyển đổi, lộ trình triển khai cụ thể, khả thi, tiết kiệm chi phí các nguồn lực trong quá trình chuyển đổi tới các tổ chức, các chương trình – dự án TCVM có mong muốn chuyển đổi để qua đó tạo đà cho việc phát triển hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam. Những kinh nghiệm, kết quả và đề xuất, kiến nghị tại Báo cáo hy vọng sẽ đem lại những giá trị ứng dụng vào thực tiễn. Kết quả nghiên cứu có thể là tư liệu hữu ích phục vụ cho công tác nghiên cứu, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà thực hành TCVM, các nhà hoạch định chính sách và các Cơ quan quản lý Nhà nước.

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) xin trân trọng giới thiệu Báo cáo nghiên cứu này đến quý độc giả. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng và ý tưởng để cải thiện các nghiên cứu tiếp theo.

Xin vui lòng tải Báo cáo tại đây