CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN VMFWG THÁNG 12 NĂM 2016

Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam – VMFWG) trân trọng thông báo và kính mời Quý đại biểu tham dự Chương trình sự kiện VMFWG tháng 12 năm 2016, cụ thể như sau:

I.  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (Từ ngày 07 đến ngày 12 tháng 12 năm 2016)

II.  ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Đề nghị Quý đại biểu xác nhận khả năng tham dự trước ngày 15/11/2016 bằng cách điền vào Phiếu đăng ký và Phiếu khảo sát (gửi kèm) và email event@microfinance.vn / taichinhvimo@gmail.com.

Thông tin liên lạc: 0121 3045685 / 094 9937872

Website: www.microfinance.vn

III. PHÍ THAM DỰ VÀ HỖ TRỢ THÀNH VIÊN VMFWG

VMFWG sẽ bố trí phòng nghỉ cho 01 đại biểu từ tổ chức thành viên VMFWG khi tham gia các sự kiện của VMFWG tháng 12/2016. Hỗ trợ một phần chi phí tham dự đối với thành viên VMFWG (cụ thể như sau):

Hình thức thanh toán

Yêu cầu thanh toán theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản sau trước ngày 01/12/2016.

Nội dung chuyển khoản ghi rõ: “Đóng góp tham dự Sự kiện tháng 12/2016”

Kính mong Quý đại biểu dành thời gian tham dự để Chương trình thành công tốt đẹp!

Tài liệu đính kèm

  1. Giay moi tham gia su kien thang 12.2016_VMFWG
  2. Phieu dang ky tham gia su kien thang 12
  3. Phieu khao sat san pham dich vu TCVM huong toi Tai chinh toan dien
  4. Phieu khao sat nhu cau dao tao
  5. Phieu danh gia nhu cau thanh vien 2016
  6. Du thao Chuong trinh Hoi thao va CMA2016