Chương trình hội thảo/đào tạo Quy định chính sách TCVM & ứng dụng công nghệ trong hoạt động TCVM

Thành viên và Đối tác của VMFWG

Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam – VMFWG) trân trọng thông báo và kính mời Quý đại biểu tham dự Chương trình hội thảo/đào tạo Quy định chính sách TCVM & ứng dụng công nghệ trong hoạt động TCVM, cụ thể như sau:

MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM

Mục đích:

  • Thảo luận về khó khăn, vướng mắc và giải pháp về quy định pháp lý về liên quan đến hoạt động TCVM và chuyển đổi thành tổ chức cấp phép.
  • Nâng cao năng lực và chia sẻ thông tin về ứng dụng công nghệ, phát triển dịch vụ kinh doanh trong hoạt động TCVM.

Thời gian: 08h00 – 20h30 ngày 29/3/2021 (Thứ Hai)

Địa điểm: Khách sạn Adonis – 55 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thành phần tham gia: Đại diện từ các tổ chức Thành viên và đối tác của VMFWG, bao gồm: Giám đốc; Cán bộ phụ trách nghiệp vụ; Cán bộ phụ trách công nghệ thông tin.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Đề nghị Quý đại biểu xác nhận tham dự trước ngày 25/3/2021 bằng cách điền vào Phiếu đăng ký và Phiếu khảo sát (gửi kèm) và email info@microfinance.vn và/hoặc taichinhvimo@gmail.com. Điện thoại: 094 9937872.

BẢNG CÂU HỎI VỀ TÌNH HÌNH HỆ THỐNG CNTT HIỆN TẠI VÀ NHU CẦU ĐỐI VỚI CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

Bảng câu hỏi về tình hình hệ thống CNTT hiện tại và nhu cầu đối với các khóa đào tạo (google.com)

 

PHÍ THAM DỰ VÀ HỖ TRỢ THÀNH VIÊN VMFWG

  • VMFWG sẽ hỗ trợ tài liệu, ăn trưa, ăn tối và bố trí phòng nghỉ (01 đêm ngày 29/3/2021) cho 01 đại biểu đại diện tổ chức thành viên VMFWG (từ các tỉnh khác bên ngoài Hà Nội) khi tham gia các sự kiện của VMFWG.
  • Đối với các tổ chức không phải là thành viên VMFWG sẽ yêu cầu đóng góp mức phí tham dự là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẵn). Yêu cầu thanh toán theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản trước ngày 25/3/2021.

Kính mong Quý đại biểu dành thời gian tham dự để Chương trình thành công tốt đẹp.