Chương trình giải thưởng Tài chính vi mô Châu ÂU (THE EUROPEAN MICROFINANCE AWARD)

This post is also available in: English (English)

Với chủ đề Tiết kiệm Giải thưởng tài chính vi mô châu Âu 2020 khuyến khích tiết kiệm hiệu quả và toàn diện “nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc tiết kiệm có thể đóng góp cho người dân có thu nhập thấp và bị loại trừ, và làm thế nào các nhà cung cấp tài chính có thể khuyến khích sử dụng hiệu quả và rộng rãi.

Quá trình xét duyệt giải thưởng năm nay kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11 với 3 vòng thi.

Ban giám khảo sẽ chọn ra 3 tổ chức cho vòng chung kết và chọn ra người chiến thắng từ 3 tổ chức này.

Giá trị giải thưởng cho top 3 chung cuộc là 10.000 EUR và cho người chiến thắng là 100.000 EUR.

Chi tiết về cách thức đăng ký, giải thưởng và timeline chương trình vui lòng truy cập:

european-microfinance-award.com