Chương trình đào tạo “Quản lý rủi ro” dành cho tổ chức tài chính vi mô (từ ngày 16 – 18/12/2017)

Từ ngày 16 đến 18/12/2017, với sự hỗ trợ của ADA, VMFWG đã hợp tác với Học viện Ngân hàng để tổ chức một khóa đào tạo chuyên sâu về “Quản lý Rủi ro” cho các tổ chức tài chính vi mô thành viên.

Là một sự kiện thu phí, khóa đào tạo này vẫn thu hút 47 ứng viên đến từ gần 20 tổ chức tài chính vi mô (TCVM) thành viên. Để đảm bảo chất lượng của chương trình, VMFWG đã hạn chế số lượng người tham gia xuống còn 25 theo yêu cầu của giảng viên. Các giảng viên này là đại diện của 18 tổ chức TCVM ở các vùng khác nhau của Việt Nam, từ Điện Biên, Thanh Hoá đến Bến Tre, Ninh Phước,v..v..

Khóa đào tạo 3 ngày được tiến hành trong một môi trường tương tác, nơi các lý thuyết được áp dụng ngay trong các nghiên cứu tình huống, trong các tình huống thực tế liên quan đến thực tiễn quản lý rủi ro trong các tổ chức TCVM. Người tham gia không chỉ được giới thiệu kiến ​​thức mới mà còn được khuyến khích tham gia thảo luận để tìm hiểu cách xác định, đo lường, giảm nhẹ và giám sát rủi ro. Họ cũng làm việc liên tục theo nhóm để trao đổi ý tưởng dựa trên thực tế cuộc sống và kinh nghiệm độc đáo của họ. Vào ngày thứ ba, các học viên làm việc về các bài tập định lượng để làm quen với quá trình đánh giá và quản lý rủi ro bằng dữ liệu.

Khóa đào tạo được hỗ trợ bởi một giảng viên chuyên về lĩnh vực Quản lý Rủi ro từ Học viện Ngân hàng, người đóng một vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo rằng dòng chảy kiến ​​thức không bị cản trở bởi ngôn ngữ, kiến ​​thức cơ bản của người tham gia hoặc những trở ngại khác.

Tất cả những người tham gia đều hài lòng với nội dung khóa học, phong cách giảng dạy và tổ chức khóa học. Nhiều người bày tỏ mong muốn được tập huấn nhiều hơn và nhiều hơn nữa; đặc biệt là những người có nhiều nghiên cứu trường hợp và ví dụ thực tế đời sống. Ông Nguyễn Quốc Oanh đến từ Chương trình Anh Chị Em (Điện Biên) hy vọng rằng sẽ có những sự kiện tiếp theo cho các học viên lớp nhằm cập nhật về cách họ áp dụng những kiến ​​thức đã học từ việc đào tạo đến công việc của họ; và chia sẻ kinh nghiệm với nhau để nâng cao trình độ tổng thể về chuyên môn cho tất cả các thành viên.