Chương trình Chứng nhận ILO dành cho giảng viên SIYB

Trung tâm Đào tạo Quốc tế của ILO hiện đang cung cấp và kêu gọi đăng ký phiên bản trực tuyến của chương trình Chứng nhận ILO dành cho giảng viên SIYB.

Thời gian biểu:

Giai đoạn chuẩn bị: 24/04/2023 – 19/05/2023
Đào tạo Giảng viên trực tuyến: 22/05/2023 – 02/06/2023
Giai đoạn Huấn luyện điện tử: 05/06/2023 – 24/11/2023

Chương trình Chứng nhận ILO dành cho giảng viên SIYB mang đến cho thành viên tham gia khả năng trở thành một giảng viên được chứng nhận trong các gói đào tạo SIYB của ILO.

Chương trình Trực tuyến dành cho Giảng viên SIYB này kết hợp đào tạo chuyên sâu cho giảng viên cả về nội dung và phương pháp đào tạo. Đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ cho bất kỳ giảng viên nào đang làm việc cho tổ chức công hoặc tư nhân và đang khao khát tạo ra sự đổi mới cho các doanh nhân khởi nghiệp mới cũng như đã có kinh nghiệm trên thị trường.

Chương trình dựa trên phiên bản mới nhất của Tạo ý tưởng kinh doanh của bạn (GYB), Bắt đầu công việc kinh doanh của bạn (SYB) và Cải thiện công việc kinh doanh của bạn (IYB).

Chương trình Chứng nhận của ILO dành cho giảng viên SIYB sẽ bao gồm ba giai đoạn riêng biệt:

Giai đoạn chuẩn bị (đào tạo trực tuyến): sẽ được cung cấp trên nền tảng điện tử của ITC-ILO bao gồm khoảng 30 giờ làm việc, bắt đầu từ 24/04/2023. Nó có thể được thực hiện từ bất kỳ máy tính nào có truy cập internet. Những người tham gia sẽ tự làm quen với các thuật ngữ và khái niệm cơ bản, nội dung của gói đào tạo đã chọn và các phương pháp đào tạo trực tuyến có liên quan. Những người tham gia sẽ được yêu cầu hoàn thành bài kiểm tra kiến ​​thức trực tuyến khi kết thúc giai đoạn đào tạo trực tuyến này, đồng thời chuẩn bị và gửi hai video về một buổi đào tạo về SYB và một buổi đào tạo về IYB.

Đào tạo Giảng viên trực tuyến (đào tạo trực tuyến): Sau giai đoạn chuẩn bị là hai tuần Đào tạo trực tuyến cho Giảng viên từ ngày 22/05/2023 đến ngày 02/06/2023, do Giảng viên cấp cao của SIYB và các chuyên gia đào tạo trực tuyến của ITCILO thực hiện. Giai đoạn này kéo dài tổng cộng khoảng 40 giờ làm việc. Sau khi hoàn thành thành công Khóa đào tạo Giảng viên trực tuyến, mỗi thành viên sẽ nhận được một chứng chỉ tham gia.

Giai đoạn Huấn luyện điện tử (trực tiếp tại quốc gia của người tham gia): Sau khi hoàn thành giai đoạn chuẩn bịĐào tạo Giảng viên trực tuyến, người tham dự sẽ được yêu cầu tự mình thực hiện hai khóa đào tạo SIYB trực tiếp. Khi ITCILO nhận được bằng chứng về việc cung cấp khóa học thành công đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định (video và đánh giá khóa học), những người tham gia sẽ nhận được chứng chỉ giảng viên SIYB. Thời gian ước tính cho giai đoạn này là 70 giờ, từ 05/06/2023 – 24/11/2023.

 

Link thông tin chương trình: https://promotion.itcilo.org/index.php?entryPoint=campaign_trackerv2&track=32ce4654-7ad2-11ed-bd99-00505693f071&identifier=29f9ccd6-7d27-11ed-8442-00505693f071

Link đăng ký: https://promotion.itcilo.org/index.php?entryPoint=campaign_trackerv2&track=38c78f2a-7ad2-11ed-a02b-00505693f071&identifier=29f9ccd6-7d27-11ed-8442-00505693f071

 

Thông tin chi tiết và đăng ký xin vui lòng liên hệ:

Chương trình Chứng nhận ILO dành cho giảng viên SIYB
Trung tâm Đào tạo Quốc tế của ILO
Viale Maestri del Lavoro, 10, 10127 Turin, Italy
Điện thoại: +39-011-693 6765
E-mail: trainersacademy@itcilo.org
Web page: https://www.itcilo.org/courses/ilo-certification-programme-siyb-trainers