Chiến lược, phân tích hiệu quả tài chính và quản lý rủi ro trong tài chính vi mô – Khóa đào tạo tương tác SIMFI

CHIẾN LƯỢC, PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG TÀI CHÍNH VI MÔ

KHÓA ĐÀO TẠO TƯƠNG TÁC SIMFI

Thời gian: 4 ngày, từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm 2016

Địa điểm: Hà Nội

Tại sao bạn cần tham gia khóa học này?

Khóa đào tạo cung cấp cho học viên cái nhìn tổng quan về các khía cạnh khác nhau liên quan đến quản lý tài chính vi mô (TCVM). Khóa đào tạo sẽ rà soát và làm rõ các chỉ số đánh giá hiệu quả có thể được sử dụng để đo lường sự tăng trưởng và phát triển của một tổ chức TCVM, tạo ra một bức tranh đầy đủ về cách quản lý vốn hiệu quả và quản lý rủi ro đối với một tổ chức TCVM, làm cơ sở đưa ra các quyết định chiến lược có tính liên kết cao.

Sau khi tham dự khóa học này, học viên sẽ:

 • Hiểu được vai trò quan trọng của chiến lược phát triển cho TCVM;
 • Hiểu được mối liên hệ giữa quản lý hiệu quả, quản lý rủi ro và tài sản, nguồn vốn;
 • Hiểu và sử dụng các chỉ số đánh giá hiệu quả tài chính quan trọng của tổ chức TCVM;
 • Đưa ra quyết định chiến lược liên quan đến quản lý tổ chức TCVM một cách dễ dàng hơn trên cơ sở phân tích các chỉ số đánh giá tổ chức và thông tin thị trường;
 • Có khả năng cải thiện hiệu quả tài chính của các tổ chức TCVM;
 • Nắm bắt được những rủi ro mà các tổ chức tài chính vi mô thường xuyên phải đối mặt.

Mục tiêu cuối cùng của Khóa đào tạo là trang bị cho học viên kiến thức để phát triển một tổ chức bền vững, đồng thời thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng.

Điểm nhấn của khóa đào tạo

 • Học viên được cung cấp lý thuyết tập trung vào việc phân tích hiệu quả tài chính và quản lý rủi ro từ các giảng viên trong nước và quốc tế.
 • Học viên được cung cấp công cụ đánh giá hiệu quả tài chính(BRS/ADA Factsheet) và được hướng dẫn phân tích thông qua các số liệu, biểu đồ theo thời gian trên cơ sở 4 nhóm chỉ số đánh giá tài chính bao gồm Chất lượng dư nợ, Hiệu quả và Năng suất, Quản lý Tài chính, Lợi nhuận và Bền vững.
 • Học qua sự tương tác cao của các học viên, các nhóm học viên qua chương trình mô phỏng SIMFI. Học viên sẽ được trải nghiệm các tình huống kinh doanh và ra quyết định ngay trên lớp học để nắm vững và ứng dụng lý thuyết vào thực tế.
 • Học viên sẽ được chia sẻ và giảng dạy từ chính nhà hoạch định chính sách về chế độ kế toán, hệ thống tài khoản và chế độ báo cáo của các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam

Đối tượng tham gia

 • Tổng giám đốc,Giám đốc hoặc Phó giám đốc phụ trách tài chính của tổ chức TCVM;
 • Cán bộ phụ trách về quản lý rủi ro, quản lý nguồn vốn của tổ chức TCVM.

Lưu ý: Đề nghị các tổ chức cử cán bộ tham gia theo đúng đối tượng của Khóa đào tạo. Ban tổ chức và giảng viên lựa chọn học viên tham dự dựa vào thông tin đăng ký tham gia.

Ngôn ngữ

Tiếng Anh (có phiên dịch tiếng Việt).

Giảng viên (dự kiến)

 • Giảng viên quốc tế
  • Ông Gregory Thys, Chuyên gia Tài chính vi mô, Giám đốc Tài chính Phổ cập Azimut
  • Ông Jarek Chuchla, Quản lý Điều phối Microfact.
 • Giảng viên trong nước trong khuôn khổ chương trình đào tạo giảng viên của tổ chức Microfact và ADA

Đăng ký tham gia

Hồ sơ đăng ký tham gia khóa đào tạo bao gồm:

1.-Phieu-dang-ky-tham-gia

2. Công cụ Factsheet 4.1: http://www.microfact.org/microfinance-tools/mfi-factsheet/download.

Lưu ý: Đối với công cụ Factsheet 4, cần kích hoạt macro và chuyển sang ngôn ngữ Tiếng Việt để bắt đầu sử dụng bộ công cụ; Không mở khóa bảo vệ bộ công cụ; Nhập dữ liệu của toàn tổ chức, không nhập dữ liệu của chi nhánh/ phòng giao dịch).

Hạn đăng ký: 30/8/2016

Lưu ý: Ban tổ chức chỉ chấp nhận những hồ sơ đăng ký có đầy đủ các tài liệu yêu cầu.

Thông tin liên hệ:

Điện thoại: +84 949 937 872

Email: event@microfinance.vn | Website: www.microfinance.vn

Phí tham dự

 • Đối với thành viên VMFWG: 8.000.000 đồng/đại biểu (Tám triệu đồng chẵn).
 • Đối với tổ chức/cá nhân khác: 12.000.000 đồng/đại biểu (Mười hai triệu đồng chẵn).

Yêu cầu thanh toán theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản sau trước ngày 31/8/2016.

Thông tin tài khoản VMFWG:Tên tài khoản: Trung tâm Tư vấn nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa

Số tài khoản: 12410001517745

Ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm

Nội dung chuyển khoản: “Đóng góp hỗ trợ đào tạo SIMFI tháng 9/2016”

Học bổng/ hỗ trợ thành viên và đối tác VMFWG

Hỗ trợ phí tham dự:

 • Hỗ trợ 100% phí tham dự đối với Thành viên VMFWG đã cung cấp số liệu/ báo cáo hoạt động năm 2015
 • Hỗ trợ 50% phí tham dự đối với các tổ chức đăng ký tham dự trước ngày 15/8/2016.

Hỗ trợ phòng nghỉ, ăn trưa, ăn giữa giờ và tài liệu:

 • Hỗ trợ phòng nghỉ cho cho học viên ngoại tỉnh, thuộc các tổ chức là thành viên VMFWG (đối đa 03 đêm từ 22/9/2016 đến 24/9/2015).
 • Ăn trưa, ăn giữa giờ và tài liệu tập huấn sẽ được phục vụ/ cung cấp miễn phí trong 04 ngày tập huấn.

Phương thức thanh toán

Ban tổ chức sẽ thu thập chứng từ hỗ trợ chi phí đi lại của Quý vị sau khi nhận được đầy đủ chứng từ trước ngày 23/9/2016, bao gồm:

 • Photo chứng minh thư nhân dân (01 bản).
 • Bản photo chứng từ chứng minh chi phí đi lại hợp lý hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính.
 • Giấy giới thiệu của tổ chức (có đóng dấu tổ chức)
 • Giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu gửi kèm).

Thời hạn thanh toán:

Ban tổ chức thực hiện thanh toán chi phí hỗ trợ vào trước ngày 20/10/2016 sau khi nhận được những đầy đủ chứng từ hợp lệ (nêu trên).