Chia sẻ văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của tổ chức tín dụng

Kính gửi Thành viên và Đối tác VMFWG,

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) kính gửi anh/chị các tài liệu sau đây:
 
Văn bản tiếng Anh của các tài liệu đang được dịch và sẽ được gửi tới anh/chị ngay khi hoàn thành.
Trân trọng.