CFRC – Tuyển 1 kế toán và 4 cán bộ kỹ thuật (Hạn:30/04/2011)

Để phục vụ chiến lược phát triển nguồn nhân lực quản lý hoạt động tài chính vi mô và bảo hiểm vi mô, CFRC quyết định triển khai Dự án xây dựng Cơ sở đào tạo thực hành tài chính vi mô (tên tiếng anh là Standard Training Unit – STU) nhằm cung cấp một điểm mẫu về quản lý hoạt động tài chính vi mô xã hội theo các chuẩn mực quốc tế và pháp luật.  Để thực hiện dự án, CFRC có nhu cầu tuyển cán bộ làm việc cho các vị trí sau: 1 kế toán và 4 cán bộ kỹ thuật.

Thông tin chi tiết:

1. Bản mô tả công việc 

2. Mẫu thông tin ứng viên