Mobile Money nên hướng về nông thôn

Mobile Money nên hướng về nông thôn

Chính phủ đã cho phép cấp phép thí điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh …