Sự kiện sắp tới

ADB cho Việt Nam vay 40 triệu USD

ADB cho Việt Nam vay 40 triệu USD

Số tiền này nhằm cải thiện chất lượng, khả năng tiếp cận và hiệu quả của khu vực tài chính vi mô tại Việt Nam. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn …

Hội nghị các Doanh nghiệp Xã hội

Hội nghị các Doanh nghiệp Xã hội

Kiểu sự kiện: Hội nghị Thời gian: 05/03/2011 – 06/03/2011 Địa điểm: Boston, MA, Mỹ Thông tin về Hội nghị: Hội nghị các Doanh nghiệp xã …