Sự kiện sắp tới

Viện trợ 1 triệu EUR phát triển TCVM

Viện trợ 1 triệu EUR phát triển TCVM

Chiều ngày 13/12, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Đại sứ quán Pháp tổ chức ký ba bên thỏa …

ADB cho Việt Nam vay 40 triệu USD

ADB cho Việt Nam vay 40 triệu USD

Số tiền này nhằm cải thiện chất lượng, khả năng tiếp cận và hiệu quả của khu vực tài chính vi mô tại Việt Nam. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn …