Hội thảo và tọa đàm

Họp Ban thường trực và Ban cố vấn

Họp Ban thường trực và Ban cố vấn

Cuộc họp Ban thường trực và Ban cố vấn Nhóm công tác Tài chính vi mô Việt Nam diễn ra vào sáng ngày 29/7/2009 tại văn phòng Nhóm đã xác định: Mục tiêu …