Hội thảo và tọa đàm

Viện trợ 1 triệu EUR phát triển TCVM

Viện trợ 1 triệu EUR phát triển TCVM

Chiều ngày 13/12, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Đại sứ quán Pháp tổ chức ký ba bên thỏa …

Họp Ban thường trực và Ban cố vấn

Họp Ban thường trực và Ban cố vấn

Cuộc họp Ban thường trực và Ban cố vấn Nhóm công tác Tài chính vi mô Việt Nam diễn ra vào sáng ngày 29/7/2009 tại văn phòng Nhóm đã xác định: Mục tiêu …