Hội thảo và tọa đàm

Chương trình sự kiện VMFWG năm 2022

Chương trình sự kiện VMFWG năm 2022

*Chương trình mới được cập nhật, chỉnh sửa ngày 4/11/2022 căn cứ vào khảo sát và phỏng vấn thành viên; đồng thời dựa trên trao đổi sơ bộ với NHNN, …

Cân nhắc pháp lý cho tài chính vi mô

Cân nhắc pháp lý cho tài chính vi mô

Ngày 11/9 vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh, Hội thảo tổng kết thực hiện Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của các chương …