Chương trình giải thưởng CMA

Kết quả chấm giải CMA 2010

Kết quả chấm giải CMA 2010

Ban Tổ chức Giải thưởng Doanh nhân vi mô Citi – Việt Nam 2010 (CMA) xin trân trọng cảm ơn những cá nhân/tổ chức đã tham gia Giải thưởng CMA …