Tin tức & sự kiện

Sự kiện sắp tới

Tuần lễ Tài chính toàn diện 2019

Tuần lễ Tài chính toàn diện 2019

Tuần lễ tài chính toàn diện (FIW) là một tuần diễn ra các cuộc hội thảo, tọa đàm toàn cầu về các bước quan trọng nhất cần thiết để thúc đẩy tài chính …

Hội nghị các Doanh nghiệp Xã hội

Hội nghị các Doanh nghiệp Xã hội

Kiểu sự kiện: Hội nghị Thời gian: 05/03/2011 – 06/03/2011 Địa điểm: Boston, MA, Mỹ Thông tin về Hội nghị: Hội nghị các Doanh nghiệp xã …

Tin tức

Cân nhắc pháp lý cho tài chính vi mô

Cân nhắc pháp lý cho tài chính vi mô

Ngày 11/9 vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh, Hội thảo tổng kết thực hiện Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của các chương …

Hội thảo và tọa đàm

Cân nhắc pháp lý cho tài chính vi mô

Cân nhắc pháp lý cho tài chính vi mô

Ngày 11/9 vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh, Hội thảo tổng kết thực hiện Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của các chương …

Chương trình giải thưởng CMA

Khóa đào tạo