Tin tức & sự kiện

Sự kiện sắp tới

Tuần lễ Tài chính toàn diện 2019

Tuần lễ Tài chính toàn diện 2019

Tuần lễ tài chính toàn diện (FIW) là một tuần diễn ra các cuộc hội thảo, tọa đàm toàn cầu về các bước quan trọng nhất cần thiết để thúc đẩy tài chính …

Hội nghị các Doanh nghiệp Xã hội

Hội nghị các Doanh nghiệp Xã hội

Kiểu sự kiện: Hội nghị Thời gian: 05/03/2011 – 06/03/2011 Địa điểm: Boston, MA, Mỹ Thông tin về Hội nghị: Hội nghị các Doanh nghiệp xã …

Tin tức

Bản tin tài chính toàn diện số 3

Bản tin tài chính toàn diện số 3

Tiếp nối xu hướng thúc đẩy sự phát triển Tài chính toàn diện, Nhóm công tác tài chính vi mô Việt Nam thực hiện chuỗi bản tin Tài chính toàn diện điểm …

Hội thảo và tọa đàm

Chương trình giải thưởng CMA

Khóa đào tạo