Tài chính vi mô Việt Nam

Hà Nội: Tạo cơ chế mở cho DN vay vốn

Hà Nội: Tạo cơ chế mở cho DN vay vốn

Các TCTD đã có sự thay đổi trong việc tạo nguồn vốn, minh bạch hóa thủ tục để giúp DN có điều kiện tiếp cận tốt hơn với nguồn vốn NH. Tín dụng …

Form thu thập dữ liệu 2016

Form thu thập dữ liệu 2016

Kính gửi Quý thành viên và đối tác, Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính vi mô …