Tài chính vi mô

Tài chính vi mô Việt Nam

Chính sách và pháp luật

Bài học thành công

Đi lên từ chân lấm, tay bùn

Đi lên từ chân lấm, tay bùn

Chị Lò Thị Thoa, sinh năm 1978 ở đội 7, Bản Tâu, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Chồng ốm đau liên miên, hai con nhỏ dại, người phụ nữ …

Phát triển kinh tế từ đồng vốn nhỏ

Phát triển kinh tế từ đồng vốn nhỏ

Công tác xóa đói giảm nghèo là mối quan tâm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, Trường Xuân là xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất so với mặt bằng chung của …