Tổng quan

Giới thiệu

Giới thiệu

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) được thành lập từ năm 2004 với sự tham gia của hơn 30 thành viên. VMFWG hoạt động như một diễn đàn dành …

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn: Một ngành TCVM năng động của các tổ chức chuyên nghiệp, hoạt động bền vững và có trách nhiệm với xã hội, cung cấp các dịch vụ tài chính …

Mục tiêu & Giá trị cốt lõi

Mục tiêu & Giá trị cốt lõi

Mục tiêu Mở rộng thành viên và phát triển mạng lưới TCVM bền vững Trở thành “trung tâm dữ liệu TCVM và TCTD” cung cấp thông tin cho thành viên …