Nhà tài trợ và đối tác

Tổ chức quốc tế ADA

Tổ chức quốc tế ADA

ADA là một tổ chức phi chính phủ đến từ Luxembourg hoạt động để thúc đẩy tài chính cho người nghèo trên toàn thế giới. ADA tin rằng tiếp cận các dịch …

Tổ chức Cordaid

Tổ chức Cordaid

Tổ chức Cordaid là một trong những tổ chức phát triển lớn nhất ở Hà Lan và có một mạng lưới của 634 tổ chức đối tác tại hơn 30 quốc gia ở châu Phi, …

Quỹ Ford

Quỹ Ford

Năm 1936, Edsel Ford đã thành lập Quỹ Ford với khoản tiền 25.000 đô la. Trong những năm đầu tiên, quỹ hoạt động tại Michigan dưới sự lãnh đạo của các …