Giới thiệu

Tổng quan

Giới thiệu

Giới thiệu

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) được thành lập từ năm 2004 với sự tham gia của hơn 30 thành viên. VMFWG hoạt động như một diễn đàn dành …

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn: Một ngành TCVM năng động của các tổ chức chuyên nghiệp, hoạt động bền vững và có trách nhiệm với xã hội, cung cấp các dịch vụ tài chính …

Mục tiêu & Giá trị cốt lõi

Mục tiêu & Giá trị cốt lõi

Mục tiêu Mở rộng thành viên và phát triển mạng lưới TCVM bền vững Trở thành “trung tâm dữ liệu TCVM và TCTD” cung cấp thông tin cho thành viên …

Thành viên

Quỹ những trái tim Huế (H4H)

Quỹ những trái tim Huế (H4H)

Thông qua các chương trình phát triển vì cộng đồng tập trung vào y tế, giáo dục, vệ sinh, tiếp cận nguồn nước, nâng cao nhận thức về môi trường và …

Nhà tài trợ và đối tác

Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP)

Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP)

Ngân hàng Chính sách Xã hội Tầm nhìn: Phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội theo hướng ổn định, bền vững, đủ năng lực để thực hiện tốt tín dụng …

Tổ chức Tài chính vi mô CEP

Tổ chức Tài chính vi mô CEP

"CEP hoạt động vì mục tiêu phi lợi nhuận, luôn chân thành, chính trực và quan tâm đến việc cải thiện an sinh cho công nhân lao động nghèo một cách bền …

Ngân hàng United Overseas Bank (UOB)

Ngân hàng United Overseas Bank (UOB)

UOB là ngân hàng dẫn dầu trong khu vực Châu Á với trụ sở chính đặt tại Singapore và mạng lưới toàn cầu với hơn 500 chi nhánh và văn phòng tại 19 quốc …

Tổ chức Save the Children

Tổ chức Save the Children

Save the Children là một tổ chức phi chính phủ quốc tế quảng bá quyền trẻ em, cung cấp cứu trợ và hỗ trợ trẻ em ở các nước đang phát triển. Nó được …

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước …