Giới thiệu

Tổng quan

Giới thiệu

Giới thiệu

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) được thành lập từ năm 2004 với sự tham gia của hơn 30 thành viên. VMFWG hoạt động như một diễn đàn dành …

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn: Một ngành TCVM năng động của các tổ chức chuyên nghiệp, hoạt động bền vững và có trách nhiệm với xã hội, cung cấp các dịch vụ tài chính …

Mục tiêu & Giá trị cốt lõi

Mục tiêu & Giá trị cốt lõi

Mục tiêu Mở rộng thành viên và phát triển mạng lưới TCVM bền vững Trở thành “trung tâm dữ liệu TCVM và TCTD” cung cấp thông tin cho thành viên …

Nhà tài trợ và đối tác

Ngân hàng United Overseas Bank (UOB)

Ngân hàng United Overseas Bank (UOB)

UOB là ngân hàng dẫn dầu trong khu vực Châu Á với trụ sở chính đặt tại Singapore và mạng lưới toàn cầu với hơn 500 chi nhánh và văn phòng tại 19 quốc …

Tổ chức Save the Children

Tổ chức Save the Children

Save the Children là một tổ chức phi chính phủ quốc tế quảng bá quyền trẻ em, cung cấp cứu trợ và hỗ trợ trẻ em ở các nước đang phát triển. Nó được …

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước …

Tổ chức Hợp tác Phát triển (FDC)

Tổ chức Hợp tác Phát triển (FDC)

Tổ chức Hợp tác Phát triển (FDC) là một tổ chức phát triển quốc tế, độc lập nhằm thúc đẩy sáng kiến cho sự phát triển toàn diện. Những sáng kiến, …

Mạng lưới SEEP

Mạng lưới SEEP

Mạng lưới SEEP (SEEP NETWORK) hay thường gọi là SEEP là tổ chức phi lợi nhuận có mạng lưới học tập hợp tác và hỗ trợ các chiến lược tạo cơ hội cho …