Tuyển dụng

VMFWG cần tuyển 01 Công ty kiểm toán

VMFWG cần tuyển 01 Công ty kiểm toán

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam đang cần tuyển 01 Công ty kiểm toán thực hiện Kiểm toán Tài chính năm 2012. Hạn nộp: Trước 17:00 Ngày …

VMFWG cần tuyển 01 tư vấn viên

VMFWG cần tuyển 01 tư vấn viên

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam đang cần tuyển 01 tư vấn viên phát triển các tài liệu liên quan đến vấn đề chuyển đổi của các tổ chức tài chính …