Báo cáo

Báo cáo hoạt động VMFWG 2014

Báo cáo hoạt động VMFWG 2014

Mười năm không ngừng phấn đấu và cam kết hỗ trợ hệ thống Tài chính vi mô phát triển bền vững, đóng góp đáng kể trong quá trình xây dựng và phát triển …

Báo cáo hoạt động VMFWG 2013

Báo cáo hoạt động VMFWG 2013

Với sự cam kết hoạt động của các thành viên và hỗ trợ của các tổ chức tài trợ, VMFWG đã đạt được những thành tựu đáng kể trong bốn lĩnh vực cụ …

Báo cáo Hoạt động VMFWG 2012

Báo cáo Hoạt động VMFWG 2012

Năm 2012 là một năm quan trọng của VMFWG trong quá trình thực hiện kế hoạch chiến lược 2008-2013. Chất lượng dịch vụ được cải thiện dựa trên nhu …

Báo cáo Chương trình CMA 2012

Báo cáo Chương trình CMA 2012

Tài liệu này hiện chỉ có bản tiếng Anh. Mọi thông tin chi tiết  xin vui lòng tham khảo tại đây hoặc liên hệ trực tiếp: Nhóm Công tác Tài chính …